Projekt HAFog

Projekt HAFog 
HAFog havde en udfordring i form af et produkt, som var svejst sammen af flere forskellige dele. Dette produkt var dyrt og ressourcekrævende for virksomheden, bl.a. fordi medarbejderne skulle svejse alle delene sammen. Produktet havde åbne områder pga. de mange små dele og derfor kom der skidt i produktet, som generede funktionen. HAFog henvendte sig til Pamatek til at løse dette problem.

Design og 3D prøver
Pamatek re-designede produktet til et støbt emne for at undgå snavs og ressourcespild. Inden igangsættelsen af formværktøjer og produktion, 3D-printede Pamatek en prototype af produktet, således kunden visuelt og fysisk kunne se udformningen af det nydesignede produkt samt funktionsteste dette. således kunne HAFog godkende det fysiske produkt inden produktionen var startet.

Resultat
Projekt HAFog blev løst og Pamatek leverede et bedre og billigere produkt støbt i stål, som derved kunne spare penge og ressourcer.

Herunder vises processen for HAFog produktet fra 3D print til færdigt produkt:

Projekt HA Fog proces 3D print

 

Du kan læse mere om Pamatek som problemløser her.